Lợp nhà sàn mái lá cọ ,cỏ tranh

Đội thợ chuyên thi công lợp mái lá cọ ,cỏ tranh ,lá guột (vọt ) cho các hộ gia đình ,khu nghỉ dưỡng ,khu resrot ...ốp tre ,ốp nứa ,làm nhà tre ,đóng bàn ghế tre ,nội thất gường tử tre ...Lợp nhà sàn bằng lá cỏ tranh ,lá guột

Kết quả hình ảnh cho nha tre mai laKết quả hình ảnh cho nha tre mai la